درباره ما

گیل وگ، با اهداف صلح جویانه که از سال 1397 فعالیت خود را به منظور ایجاد بستری مناسب جهت تولید و توزیع محصولات ارگانیک شروع نمود، امروزه با استقبال و حمایت مردم به مجموعه ای گسترده تبدیل شده است. این مجموعه همواره سعی بر این داشته تا در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی نیز نقشی پیشرو داشته و الگویی موفق از پیوند موثر تلاش، صداقت، خدمات، اعتماد و حمایت مردم باشد.

بازخوردها